Electrical And Electronics Engg.

 • S.NO.
  NAME
  ROLL NO.
 • 01
  Danish Khan
  1065221001
 • 02
  Haris Rauf
  1065221003
 • 03
  Kashif Khan
  1065221004
 • 04
  Khalid
  1065221005
 • 05
  Mohd. Riyaz
  1065221007
 • 06
  Mohd. Azam
  1065221008
 • 07
  Mohd. Rizwan
  1065221009
 • 08
  Nasir Ali
  1065221010
 • 09
  Pramod Kumar
  1065221011
 • 10
  Sayam Ali
  1065221013
 • 11
  Susheel Kumar Yadav
  1065221017
 • 12
  Syed Mohd. Hammad
  1065221018
 • 13
  Wasid Nabi Khan
  1065221022

Electronics & Communication Engg.

 • S.NO.
  NAME
  ROLL NO.
 • 01
  Amir Zahid
  1065231001
 • 02
  Manzar Ali
  1065231003
 • 03
  Mayank Johri
  1065231004
 • 04
  Mohammad Mudassir
  1065231006
 • 05
  Mohd. Rahil
  1065231007
 • 06
  Mohd. Akram
  1065231008
 • 07
  Mohd Faraz Raza Khan
  1065231009
 • 08
  Murtaza Ali Khan
  1065231014
 • 09
  Nadeem Ahmad
  1065231015
 • 10
  Priyank kumar Singh
  1065231016
 • 11
  Rakesh Kumar
  1065231017
 • 12
  Shakir Ali
  1065231020

Computer Science & Engg.

 • S.NO.
  NAME
  ROLL NO.
 • 01
  Ameer Jahan
  106521001
 • 02
  Bilal Hasan Minai
  106521003
 • 03
  Haider Ali
  106521004
 • 04
  Harshit Agrawal
  106521005
 • 05
  Mohd. Azaharuddin
  106521007
 • 06
  Mohd. Zubair
  1065210108
 • 07
  Mohd. Zubair Alam
  106521011
 • 08
  Noor Ahmad Khan
  106521012
 • 09
  Rahber Khan
  106521013
 • 10
  Samreen Khan
  106521014
 • 11
  Shahnawaz
  106521015
 • 12
  Shavez Anjum
  106521016
 • 13
  Syeda Tooba
  106521017
 • 14
  Umam Fatima
  106521018
 • 15
  Waqaar Wakeel
  106521019
 • 16
  Zaid Khan
  106521020
 • 17
  Zeba Khan
  106521021